Spring naar de inhoud

Veelgestelde vragen voor panelleden

Algemene vragen

Hoe kan ik meedoen aan The Social Study? 

Meedoen aan The Social Study kan alleen als u hiervoor door ons wordt uitgenodigd. Als we nieuwe panelleden zoeken, selecteren we een groep burgers uit het bevolkingsregister. Alleen personen uit deze toevalig getrokken steekproef kunnen meedoen. Wanneer u wordt uitgenodigd voor The Social Study, ontvangt u een brief en infobrochures waarin we meer uitleg geven over The Social Study. U kan dan direct een welkomstvragenlijst online invullen of enkele weken later deze vragenlijst samen met een interviewer invullen. 

Ik heb een uitnodigingsbrief van The Social Study ontvangen, wat nu? 

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan The Social Study. De eerste keer vult u een korte vragenlijst in. Zo leert u The Social Study kennen. U kan dit online doen, door middel van de link en code in de brief. U kan dit ook doen met een interviewer, die na enkele weken langs komt bij u thuis. Op het einde van de vragenlijst kan u beslissen om deel te nemen aan The Social Study. Als u beslist deel te nemen, bedanken we u graag met een beloning van 8 euro. U zal vervolgens zes tot tien keer per jaar uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen, online of op papier. Voor elke ingevulde vragenlijst ontvangt u een beloning van 8 euro. 

Wat is een panel?

Een panel is een vaste groep mensen die regelmatig vragenlijsten invullen over verschillende thema’s. 

Wat moet ik doen als ik deel uitmaak van het panel? 

Als panellid vult u om de zes weken een vragenlijst in, online of op papier. U krijgt ongeveer een maand lang de tijd om de vragenlijst in te vullen. Voor elke ingevulde vragenlijst ontvangt u een beloning van 8 euro. Wanneer u 6 vragenlijsten heeft ingevuld, ontvangt u een extra beloning van 20 euro. U kunt zolang meedoen als u zelf wil. The Social Study is opgezet om veranderingen over de tijd te onderzoeken. Hoe langer u meedoet, hoe beter we deze veranderingen dus kunnen meten. 

Als ik geen computer of internet heb, kan ik dan meedoen? 

Zelfs indien u geen computer of toegang tot het internet heeft, kan u nog steeds deelnemen aan The Social Study. U kan samen met een interviewer de welkomstvragenlijst invullen. Hierbij kan u ook aangeven dat u in de toekomst de vragenlijsten op papier wil invullen. Na het bezoek van de interviewer, sturen wij u een brief en brochure met meer uitleg over het verdere verloop. Om de zes weken zal u een vragenlijst ontvangen met de post. U kan deze gratis terugsturen naar The Social Study door middel van de voorgefrankeerde enveloppe die we meesturen. Als u de vragenlijst voor de uiterste datum heeft teruggestuurd en zodra wij uw ingevulde vragenlijst hebben verwerkt, ontvangt u uw beloning van 8 euro op uw bankrekening. 

Waarom zou ik meedoen? 

Om een goed beeld te krijgen van alle Belgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk gekozen personen meedoen. Want alleen dan kunnen we betrouwbare uitspraken doen over wat de bevolking denkt. Het panel bestaat uit ongeveer 5000 personen. In het panel zitten mannen, vrouwen, jonge en oudere mensen, personen die al generaties lang of nog maar heel kort in België wonen, mensen met hoge en lage inkomens, werkenden en niet-werkenden, gehuwden en alleenstaanden,… U helpt wetenschappers van universiteiten bij hun onderzoek. De deelname van elk panellid is belangrijk om betrouwbaar onderzoek te doen. 

Hoeveel tijd kost het? 

Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer tussen de 15 en 20 minuten. 

Wie voert het onderzoek uit? 

The Social Study is opgericht door alle elf Belgische universiteiten samen. Statbel zorgt voor een steekproef van willekeurig getrokken Belgen die worden aangeschreven met de vraag om deel te nemen aan het panel. Het onderzoeksbureau Ipsos/MCM legt de eerste contacten met de gekozen personen en vraagt hen om deel te nemen aan The Social Study. Nadat een persoon heeft aangegeven te willen deelnemen, zal deze enkel nog contact hebben met medewerkers van The Social Study. Deze medewerkers zijn verbonden aan één van de Belgische universiteiten.

The Social Study is een initiatief van alle Belgische universiteiten en wordt gefinancierd door: Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), en Statistiek Vlaanderen.

Hoe komt The Social Study aan mijn gegevens? 

U bent samen met 18.000 andere Belgen toevallig gekozen uit het Rijksregister.

Hoe kan ik inloggen op de panel omgeving van The Social Study? 

U kan inloggen via https://www.thesocialstudy-panel.be/ met uw e-mailadres en het wachtwoord dat u heeft gekozen. Bent u uw wachtwoord vergeten? Dan kan u een nieuw wachtwoord instellen door op de aanmeldpagina uw e-mailadres in te vullen en te klikken op ‘Wachtwoord vergeten?’

Ik heb de welkomstvragenlijst ingevuld en wil deelnemen aan The Social Study. Wanneer krijg ik mijn beloning? 

U krijgt uw beloning op uw bankrekening zodra we uw vragenlijst verwerkt hebben. Dit duurt nog enkele weken na de uiterste datum.

Ik heb de welkomstvragenlijst ingevuld maar wil niet deelnemen aan andere studies van The Social Study. Ontvang ik dan een beloning? 

Als u besluit om niet deel te nemen aan The Social Study nadat u de welkomstvragenlijst heeft ingevuld, mag u de cadeaubon van 5 euro die u ontving bij de brief houden. U ontvangt geen bijkomende beloning.

Ik ontving een brief van The Social Study. Hierin staat dat ik best meedoe vóór een specifieke datum. Kan ik ook nog na deze datum meedoen?

Na de uiterste datum in de uitnodigingsbrief om mee te doen aan The Social Study, kan u nog steeds besluiten om mee te doen en krijgt u nog steeds een beloning. Als u kiest om de vragenlijsten op papier in te vullen en u stuurt de vragenlijsten pas terug na deze datum, krijgt u helaas geen beloning meer voor het invullen van de vragenlijst.

Hoe worden ethiek en toestemming georganiseerd voor het panel?

TSS werkt volgens de wettelijke grondslagen van een taak van algemeen belang en noodzakelijk voor onderzoeks- en archiveringsdoeleinden, zoals uiteengezet in zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming als de de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Bij hun registratie hebben panelleden ook hun ethische toestemming gegeven om deel uit te maken van het panel. Om er zeker van te zijn dat aan alle ethische voorwaarden wordt voldaan, moeten onderzoekers hun voorgestelde onderzoek laten goedkeuren door de ethische toetsingscommissie van hun instelling en bij indiening een certificaat van goedkeuring voorleggen. De gegevensbeschermingsverklaring voor panelleden vindt u hier.