Spring naar de inhoud

The Social Study

Voor Onderzoekers

The Social Study panel is een wetenschappelijk mixed-mode (online en op papier) kanspanel van 5.000 Belgische inwoners van 16 jaar en ouder, willekeurig geselecteerd uit het nationale register, wat een representatieve steekproef van de Belgische bevolking biedt. Ons doel is om hoogwaardig enquêteonderzoek in de sociale en gedragswetenschappen en andere wetenschapsgebieden te faciliteren, te bevorderen en te integreren. Het panel biedt een systematische manier om het leven en de samenleving in België te monitoren. Het is een onderzoeksinitiatief dat volledig wordt ondersteund en georganiseerd door academici van alle 10 Belgische universiteiten.

The Social Study (TSS) nodigt panelleden uit om acht keer per jaar deel te nemen aan enquêtes, die een breed scala aan onderwerpen uit verschillende wetenschappelijke disciplines bestrijken. Onderzoekers uit alle wetenschapsdomeinen kunnen tegen betaling hun eigen enquêtes indienen en kunnen verzoeken om gebruik te maken van de reeds verzamelde data die open toegankelijk is.

Onze jaarlijkse kernvragenlijst verzamelt essentiële informatie onder onze panelleden. Deze gegevens worden gratis beschikbaar gesteld aan de wetenschappelijke gemeenschap, waardoor de noodzaak om basisvragen te herhalen binnen het TSS-panel wordt geminimaliseerd.

Met gegevens die uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden worden verzameld, biedt The Social Study betaalbare mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek, inclusief longitudinale en experimentele ontwerpen.

TSS hanteert een open data beleid. Na een embargo van één jaar worden alle verzamelde gegevens beschikbaar gesteld aan de onderzoeksgemeenschap na registratie. Door de trend van online kanspanels in heel Europa te omarmen, biedt het TSS-panel nieuwe mogelijkheden voor wetenschappers in België om hoogwaardig onderzoek te verrichten.


Contacteer ons

Heeft u vragen over het verzamelen van gegevens met het TSS-panel of over het gebruik van de TSS-data?
Neem contact met ons op via onderstaand formulier.