Spring naar de inhoud

Hoe onderzoekstijd aanvragen?

The Social Study biedt onderzoekers de kans om op een eenvoudige manier representatieve gegevens van de Belgische bevolking te verzamelen. De procedure om vragenlijstruimte aan te vragen bij het panel bestaat uit twee stappen:

Stap 1: Notification of interest

De eerste fase vereist het indienen van een korte aanvraag (hier indienen), die zal worden beoordeeld door het Wetenschappelijk Comité van de TSS op basis van twee belangrijke criteria: (1) ethiek en duurzaamheid van het panel en (2) haalbaarheid van het vragenlijstvoorstel gezien de opzet van TSS. Het Wetenschappelijk Comité van TSS komt maandelijks bijeen en zal uw aanvraag tijdens de volgende bijeenkomst behandelen.

Stap 2: Substantive submission

Bij een positief resultaat wordt u gevraagd een inhoudelijke aanvraag in te dienen (via e-mail). Bij indiening zal de inhoudelijke aanvraag worden beoordeeld door het Wetenschappelijk Comité van TSS op basis van drie criteria: (1) ethiek en duurzaamheid van het panel, (2) kwaliteit van de vragenlijst en (3) haalbaarheid van het vragenlijstvoorstel gezien de opzet van TSS.

Als er aanpassingen nodig zijn, ontvangt u een bericht met de specifieke punten die moeten worden herzien. Een herziene versie wordt eventueel ingediend voor verdere beoordeling. Na goedkeuring van de definitieve versie zonder verdere herzieningen, ontvangt u informatie over de implementatie en een contract. TSS zorgt voor de implementatie van de enquête in het TSS online enquêteplatform en het opstellen van de lay-out van de papieren versie van uw vragenlijst.

Meer details over de indieningsprocedure zijn te vinden in ons document over de procedure en evaluatiecriteria.

Aanvragers wordt gevraagd om hun enquêtevragen ten minste bij de substantiële aanvraag in te dienen met behulp van het TSS-sjabloon voor het indienen van vragenlijsten.

Voordat u uw aanvraag indient, raden we u aan om vertrouwd te raken met de stijlgids (bevat aanbevelingen voor de opbouw van een vragenlijst) en om de kernvariabelen die we al verzameld hebben bij onze panelleden en die vrij beschikbaar zijn voor alle onderzoekers (Core Study Questionnaire in het Frans en in het Nederlands) te raadplegen.

Aanvullende documenten die interessant zijn voor kandidaten: Vertaalrichtlijnen en pretest procedure.

We werken met een doorlopende open oproep voor het indienen van nieuwe vragenlijsten. Aarzel niet om contact op te nemen met surveymanagement@thesocialstudy.be als u vragen hebt.

Bedankt voor uw interesse in The Social Study!

Aanvullende informatie

The Social Study verzamelt uitsluitend gegevens voor wetenschappelijke doeleinden. Aanvragen zonder openbaar belang als rechtsgrondslag worden afgewezen.

The Social Study panel staat longitudinale en experimentele onderzoeksdesigns toe.

Financiering

Als u financiering aanvraagt voor uw onderzoekstijd, gebruik dan deze beschrijving van The Social Study in uw aanvraag bij de onderzoeksinstelling.