Spring naar de inhoud

Survey informatie

Probability-based mixed-mode panel

Start dataverzameling: Oktober 2023

5.000 panelleden: Franstalig en Nederlandstalig.

Participatiemodus: online (webgebaseerd) en offline (per post)

Dataverzameling: iedere 6 weken (8 waves per jaar)

Surveyduur: 15-20 minuten per wave

Beloning per volledig ingevulde enquête: € 8,00

Extra early bird bonus: € 20,00