Spring naar de inhoud

Ethische informatie

Bij The Social Study geven we prioriteit aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze panelleden. We hanteren strikte vertrouwelijkheidsnormen en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) van de EU en nationale wetten op het gebied van gegevensbescherming. Deze pagina beschrijft hoe we de gegevens van panelleden verzamelen en bewaren.

Gegevens van elke vragenlijst worden zorgvuldig gepseudonimiseerd door een unieke identificatiecode toe te wijzen aan elk panellid.

De gepseudonimiseerde gegevensbestanden worden veilig bewaard in het archief.

De gepseudonimiseerde databestanden zijn beschikbaar voor wetenschappelijk gebruik door erkende onderzoekers, beleidsmakers en anderen die geïnteresseerd zijn in informatie over de Belgische bevolking.

Voor toegang tot de gegevens is een goedgekeurde aanvraag en een overeenkomst voor gegevensgebruik nodig. Meer informatie is te vinden op de TSS Data pagina.

De resultaten van onderzoek met het TSS-panel worden gepubliceerd op de TSS-website en in de nieuwsbrief. Een samenvatting is ook te vinden op sociale media. Onze hoogste prioriteit is ervoor te zorgen dat geen enkel panellid identificeerbaar is in resultaten of publicaties op basis van het onderzoek.

Wat geeft ons het recht om persoonlijke gegevens te verzamelen?

We werken op basis van de wettelijke grondslagen van een taak van algemeen belang en noodzakelijk voor onderzoeks- en archiveringsdoeleinden, in overeenstemming met zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) als nationale wetten.

Ethische informatie voor onderzoekers die gegevens willen verzamelen met TSS

Om ervoor te zorgen dat aan de ethische normen wordt voldaan, moeten onderzoekers hun voorgestelde onderzoek laten goedkeuren door de ethische toetsingscommissie van hun instelling en bij indiening een certificaat van goedkeuring voorleggen. Wij bieden een template aan met alle noodzakelijke ethische informatie om dit proces voor onderzoekers te stroomlijnen.

Wie geen toegang heeft tot een ethische toetsingscommissie, kan de ethische toetsingscommissie van de KU Leuven contacteren.

Contacts

Voor vragen over onderzoeksethiek binnen TSS kunt u contact opnemen met:
info@thesocialstudy.be

Alle privacy-gerelateerde aspecten van dit onderzoek worden mede bewaakt door een functionaris voor gegevensbescherming:
Data Protection Officer (NL): dpo@kuleuven.be
Data Protection Officer (FR): rgpd@ulb.be

Ga voor meer informatie over (de verwerking van) persoonsgegevens naar:
Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)