Spring naar de inhoud

Steekproeftrekking

Het panel van The Social Study is zo samengesteld dat het representatief is voor personen van 16 jaar en ouder die in particuliere huishoudens in België wonen, ongeacht hun nationaliteit of staatsburgerschap. Personen die wonen in collectieve huishoudens zoals rusthuizen, studentenhuizen, religieuze instellingen of strafinrichtingen maken geen deel uit van de doelpopulatie en zijn daarom a priori uitgesloten. Omwille van de beperkingen van het veldwerk zijn personen die in de Duitstalige gemeenschap wonen ook uitgesloten.

Januari 2024: Aselecte steekproef van 12.118 Belgische inwoners in particuliere huishoudens van 16 jaar en ouder (Batch 2) en 3.416 inwoners in Vlaanderen (Batch 3).

Oktober 2023: Aselecte steekproef van 2.500 Belgische inwoners in particuliere huishoudens van 16 jaar en ouder (Batch 1).

Steekproefprocedure

Het panel is gebaseerd op een kanssteekproef uit het Belgische Nationale Register van Natuurlijke Personen. Om de willekeurige steekproef te verkrijgen, gebruikten we een gestratificeerd tweetraps clusterontwerp waarbij gemeenten (NIS6) de primaire steekproefeenheden waren en inwoners de secundaire steekproefeenheden.

In de eerste fase werden 800 steekproefpunten willekeurig geselecteerd via een systematische aselecte steekproefprocedure met vervanging, geclusterd binnen gemeenten, expliciet gestratificeerd volgens regio’s en provincies en impliciet gestratificeerd volgens de omvang van de doelpopulatie. Steekproefpunten kwamen overeen met een vast aantal verwachte panelleden (n = 5) en een variërend aantal bruto steekproefpersonen, afhankelijk van de verwachte responspercentages. We schatten de verwachte responspercentages op basis van historische en huidige responspercentages die bereikt werden door verschillende face-to-face, aselecte steekproefenquêtes bij de algemene bevolking in België.*
Omdat de respons doorgaans lager is in meer stedelijke gebieden, hebben we een oversampling uitgevoerd op basis van de stedelijkheidsklasse van het stadsdistrict (Belfius-classificatie van een hogere orde). Dit hield in dat we grotere (bruto) steekproefpunten selecteerden in meer stedelijke gebieden en kleinere in landelijke gebieden.

In de tweede fase werden personen binnen de geselecteerde gemeenten willekeurig geselecteerd uit het Belgische Nationale Register door Statistics Belgium (Statbel). Dit gebeurde via een systematische aselecte steekproefprocedure zonder vervanging en met gelijke inclusiekansen, waarbij impliciet gestratificeerd werd volgens leeftijd en geslacht.