Spring naar de inhoud

Rekrutering

De rekrutering van panelleden gebeurde via een eerste fase van push-to-web (Fase 1) en een tweede fase van persoonlijke interviews (Fase 2).

Rekruteringsfase 1:

Postverzending met uitnodigingsbrief, informatiebrochure, privacybrochure en onvoorwaardelijke incentive (€5 cadeaubon).

Uitnodiging om lid te worden van het panel en een online rekruteringsvragenlijst in te vullen.

Steekproefpersonen ontvingen een extra incentive (€ 8,00 uitbetaald op de bankrekening) als ze lid werden van het panel.

Als de steekproefpersonen de vragenlijst binnen de 18 dagen na het ontvangen van de eerste oproep invullen, krijgen ze een early bird bonus van € 20,00.

Bij non-respons op de eerste mailing werd 11 dagen na de eerste mailing een herinnering verstuurd in een tweede mailing.
Deze mailing bevatte dezelfde materialen als de eerste mailing, maar zonder de cash incentive.

Rekruteringsfase 2:

In geval van non-respons in rekruteringsfase 1 werden de geselecteerde personen drie weken later bezocht door een interviewer.

De interviewer voerde een persoonlijk rekruteringsinterview uit met CAPI.

Bedoeld om de geselecteerde personen meer vertrouwd te maken met het panel.

Steekproefprocedure

Het panel is gebaseerd op een kanssteekproef uit het Belgische Nationale Register van Natuurlijke Personen. Om de willekeurige steekproef te verkrijgen, gebruikten we een gestratificeerd tweetraps clusterontwerp waarbij gemeenten (NIS6) de primaire steekproefeenheden waren en inwoners de secundaire steekproefeenheden.

In de eerste fase werden 800 steekproefpunten willekeurig geselecteerd via een systematische aselecte steekproefprocedure met vervanging, geclusterd binnen gemeenten, expliciet gestratificeerd volgens regio’s en provincies en impliciet gestratificeerd volgens de omvang van de doelpopulatie. Steekproefpunten kwamen overeen met een vast aantal verwachte panelleden (n = 5) en een variërend aantal bruto steekproefpersonen, afhankelijk van de verwachte responspercentages. We schatten de verwachte responspercentages op basis van historische en huidige responspercentages die bereikt werden door verschillende face-to-face, aselecte steekproefenquêtes bij de algemene bevolking in België.*
Omdat de respons doorgaans lager is in meer stedelijke gebieden, hebben we een oversampling uitgevoerd op basis van de stedelijkheidsklasse van het stadsdistrict (Belfius-classificatie van een hogere orde). Dit hield in dat we grotere (bruto) steekproefpunten selecteerden in meer stedelijke gebieden en kleinere in landelijke gebieden.

In de tweede fase werden personen binnen de geselecteerde gemeenten willekeurig geselecteerd uit het Belgische Nationale Register door Statistics Belgium (Statbel). Dit gebeurde via een systematische aselecte steekproefprocedure zonder vervanging en met gelijke inclusiekansen, waarbij impliciet gestratificeerd werd volgens leeftijd en geslacht.

De bruto steekproefgrootte is opgedeeld in drie batches om de praktische organisatie van het veldwerk te optimaliseren.